Going to

Going to + procvičování

Cvičení 1: Doplňte e-mail.
Cvičení 2: Utvořte otázky.
Cvičení 3: Utvořte věty oznamovací (kladné i záporné) a věty tázací.

Nepřehlédněte:

+ Going to vs přítomný čas pro budoucnost 2
Cvičení doplňovací.

+ Going to vs přítomný čas pro budoucnost 3
Cvičení výběrové a věty na překlad.


PDF cvičebnice: Anglická gramatika - cvičení

PDF učebnice: Pravidla anglické gramatiky


Anglické časy
Stručný přehled v tabulce, srovnání a doporučená cvičení.

Anglická gramatika
PDF pravidla ke stažení zdarma.

Testy ke stažení
PDF testy ke stažení zdarma.

Going to: cvičení 1 - 3

Going to

Forma

Oznamovací věty: I am going to drive, you are going to leave, he is going to fall
Zápor: I am not going to wait, you are not going to suffer, he is not going to cry
Otázky: Are you going to sleep?
Záporné otázky: Are you not going to work? (Aren't you going to work?)

Tato forma vyjadřování budoucnosti se tvoří pomocí přítomného času slovesa to be a příčestí přítomného.

Užití

 1. Vyjadřuje v angličtině něčí záměr. Jde vždy o úmysl předem promyšlený a je dost pravděpodobné, že už v tomto směru byly podniknuty nějaké kroky.
  Ted is going to change his job. - Ted se chystá změnit svoje zaměstnání.
  I'm not going to tell you about that. - To nemám v úmyslu ti sdělovat.
  What are you going to do about it? - Co s tím hodláš udělat?
 2. Vyjadřuje jistotu mluvčího, že se něco stane. Děj je podle jeho mínění neodvratný, protože tomu všechno nasvědčuje.
  Look at that! She is going to fall! - Podívej se na to. Vždyť ona spadne!
  It's so cold. The lake is going to freeze. - Je tak zima. Jezero zamrzne.

 • Gramatická pravidla ke stažení a k tisku najdete zdarma v PDF na stránce Anglická gramatika. Obsahuje pravidla anglické gramatiky s typickými příklady pro začátečníky i pokročilé studenty angličtiny.