Nepravidelná slovesa

Poznámka: V následujícím seznamu najdete také anglická nepravidelná slovesa hang a lie. Obě slovesa se mohou užívat také v pravidelném tvaru, pak ale mají jiný význam (lie - lay - lain = ležet, ale lie - lied - lied = lhát, hang - hung - hung = oběsit, ale hang - hanged - hanged = zavěsit).

Angličtina: nepravidelná slovesa - cvičení 3


Uveďte tvar minulého času a příčestí trpného nepravidelných sloves.

Příklad:speak spoke spoken


odstranit


think

teach

swim

stink

steal

ride

pay

make

burst

bring

lay

hurt

hang

hide

forgive

choose

cut

do

drink

fall

fight

spread

sleep

sing

shoot

bite

lie

leave

give

fly

set

seek

run

write

odstranit

Anglická gramatika s přehledy pro samouky je ke stažení zdarma v pdf na Anglická gramatika PDF.

◀ zpět na výběr cvičení