Předpřítomný čas prostý a průběhový

V tomto cvičení se procvičuje rozdíl mezi minulým časem (I was, you lived, he went) a předpřítomným časem (I have been, you have lived, he has gone).

Předpřítomný čas prostý a průběhový - cvičení 1


Vyberte správnou reakci.

Příklad:Listen! I can't believe it!
a We have already been winning the match.
b We have already won the match.
c We already won the match.
Correct: b


odstranit


Look. Your house is finished.
Correct:
a How long do you work on it?
b How long did you work on it?
c How long have you worked on it?

We live in a village now.
Correct:
a But we lived in a big city for 5 years.
b But we have lived in a big city for 5 years.
c But we lived in a big city lately.

You can drive my car.
Correct:
a Did you ever drive a car before?
b Did you drive a car yet?
c Have you ever driven a car before?

Where is Elizabeth?
Correct:
a She went to school already.
b She has already gone to school.
c She already went to school.

I have had good lunch today.
Correct:
a Where had you the lunch?
b Where did you have the lunch?
c Where have you had the lunch?

Do you think you can do it for me?
Correct:
a I'm sorry, I didn't understand.
b I'm sorry, I haven't understood.
c I'm sorry, I wasn't understanding.

Do you know James Stuart?
Correct:
a Yes, I have known him since 1997.
b Yes, I know him since 1997.
c Yes, I have known him from 1997.

Peter is back from London.
Correct:
a Did he bring me any postcards?
b Did he bring any postcards for me?
c Has he brought me any postcards?

Have you seen the headmaster?
Correct:
a Yes, I've seen him in his office.
b Yes, I saw him in his office.
c Yes, I have seen.

Your sister speaks English very well.
Correct:
a She studied English since she was seven.
b She has studied English since she was seven.
c She studies English since she was seven.

Could I speak to Mr. Daly?
Correct:
a Hold on. He has just come.
b Hold on. He just came.
c Hold on. He came just now.

Nice to meet you!
Correct:
a How long have you been here?
b How long are you here?
c How long were you here?

odstranit

Anglická gramatika s přehledy pro samouky je ke stažení zdarma v pdf na Anglická gramatika PDF.

◀ zpět na výběr cvičení