Předpřítomný čas prostý

Předpřítomný čas + procvičování

Cvičení 1: Vyberte čas předpřítomný nebo minulý.
Cvičení 2: Převeďte věty z minulého do předpřítomného času.
Cvičení 3: Minulý vs předpřítomný čas (vyberte odpověď)
Cvičení 4: Doplňte signální slova (since, already, ever, yet...).
Cvičení 5: Přítomný vs předpřítomný čas (doplňte rozhovor).

Nepřehlédněte:

Předpřítomný čas prostý a průběhový
Gramatická pravidla s příklady a procvičování rozdílu mezi oběma časy.

Předpřítomný čas průběhový
Forma, užití, další rozdíly mezi prostou a průběhovou formou, cvičení 1 - 3.


PDF cvičebnice: Anglická gramatika - cvičení

PDF učebnice: Pravidla anglické gramatiky


Anglické časy
Stručný přehled v tabulce, srovnání a doporučená cvičení.

Anglická gramatika
PDF pravidla ke stažení zdarma.

Testy ke stažení
PDF testy ke stažení zdarma.

Předpřítomný čas: cvičení 1 - 5

Předpřítomný čas prostý

Forma

Tvoří se pomocí slovesa have a příčestí trpného (koncovka -ed u pravidelných sloves, např. worked, tried, u nepravidelných sloves jsou různé formy, např. written, made).

Oznamovací věta: I have cooked (I've cooked), He has written (He's written)
Zápor: I have not cooked (I haven't cooked), He has not written (He hasn't written)
Otázka: Have you cooked? Has he written?
Záporná otázka: Have you not cooked? (Haven't you cooked?) Has he not written? (Hasn't he written?)

Užití

 1. Předpřítomný čas prostý se užívá pro děje, které začaly v minulosti a pokračují do současnosti.
  We have lived here since 2001. Bydlíme tady od roku 2001.
  How long has she been here? Jak dlouho už tady je?
  Často se užívá s výrazy, které vyjadřují trvání děje: for 10 years, since 1995, all week, all the time, always, lately, recently...
  We have always worked in York. Vždycky jsme pracovali v New Yorku. (A stále tam pracujeme.)
  It has been quite cold lately. Poslední dobou je dost chladno.
  Pokud děj začal i skončil v minulosti, užijeme minulý čas.
  I smoked for 5 years. Kouřil jsem pět let.
 2. Užívá se k popisu nějakého zážitku v blíže neurčené minulosti, který je důležitý pro přítomnost.
  She has been to London. Byla už v Londýně. (Takže Londýn zná.)
  Srovnejte:
  I have already been to Greece. Už jsem byl v Řecku.
  Ale: I have been in Greece for two weeks. Jsem v Řecku už dva týdny.
  Vyjádření zážitku se obvykle pojí s těmito příslovci: ever, never, already, often, occassionaly, yet, before...
  Have you ever tried it? Už jsi to někdy zkusil?
  We have never seen it. Nikdy jsme to neviděli.
  I haven't met her before. Předtím jsem ji nepotkal.
 3. Užívá se pro činnosti, které byly vykonány v minulosti, ale mají dopad do současnosti, jsou v tuto chvíli důležité.
  The bus hasn't arrived. Ten autobus nepřijel. (Stále na něho čekáme.)
  I have bought a new house. Koupil jsem si nový dům. (Bydlím teď jinde.)
  Pro takové aktivity jsou typická příslovce jako yet, already, just.
  They haven't finished their homework yet. Ještě svůj dům nedokončili.
  We have just heard the news. Právě jsme tu zprávu slyšeli.

Předpřítomný čas versus minulý čas

Předpřítomný čas vyjadřuje, že se v minulosti stalo něco, co je důležité pro současnost.
Have you had breakfast? Snídal jsi už?
I've read your letter. Už jsem tvůj dopis četl.
Pokud ve větě uvedeme, kdy se to stalo, nebo ptáme se na dobu, ve které se to stalo, nebo tato doba je zřejmá z kontextu, musíme užít minulý čas.
When did you have breakfast? Kdy jsi snídal?
I read your letter last night. Včera večer jsem četl tvůj dopis.

Předpřítomný čas versus přítomný čas

Předpřítomný čas se užívá pro činnosti, které začaly v minulosti a pokračují do současnosti.
She has worked here for a long time. Pracuje tady už dlouho.
Přítomný čas se užívá pro činnosti, které se v současnosti opakují.
She works here every day. Pracuje tady každý den.


 • Gramatická pravidla ke stažení a k tisku najdete zdarma v PDF na stránce Anglická gramatika. Obsahuje pravidla anglické gramatiky s typickými příklady pro začátečníky i pokročilé studenty angličtiny.