Předpřítomný čas prostý a průběhový

Předpřítomný čas prostý a průběhový - cvičení

Cvičení 1: vyberte čas předpřítomný, přítomný nebo minulý.
Cvičení 2: vyberte do vět slova typická pro předpřítomný čas.
Cvičení 3: utvořte otázky.
Cvičení 4: převeďte do záporu.
Cvičení 5: vyberte správnou možnost.
Časy v angličtině Srovnání všech časů v přehledné tabulce a doporučená cvičení.

Předpřítomný čas prostý a průběhový - test 2, cvičení 1 - 5

Gramatická pravidla online a v pdf ke stažení najdete níže.

Předpřítomný čas prostý

Forma

Tvoří se pomocí slovesa have a příčestí trpného (koncovka -ed u pravidelných sloves, např. worked, tried, u nepravidelných sloves jsou různé formy, např. written, made).

Oznamovací věta: I have cooked (I've cooked), He has written (He's written)
Zápor: I have not cooked (I haven't cooked), He has not written (He hasn't written)
Otázka: Have you cooked? Has he written?
Záporná otázka: Have you not cooked? (Haven't you cooked?) Has he not written? (Hasn't he written?)

Užití

 1. Předpřítomný čas prostý se užívá pro děje, které začaly v minulosti a pokračují do současnosti.
  We have lived here since 2001. (Bydlíme tady od roku 2001.)
  How long has she been here? (Jak dlouho už tady je?)
  Často se užívá s výrazy, které vyjadřují trvání děje: for 10 years, since 1995, all week, all the time, always, lately, recently...
  We have always worked in York. (Vždycky jsme pracovali v New Yorku.)
  A stále tam pracujeme.
  It has been quite cold lately. (Poslední dobou je dost chladno.)

  Pokud děj začal i skončil v minulosti, užijeme minulý čas.
  I smoked for 5 years. (Kouřil jsem pět let.)

 2. Užívá se k popisu nějakého zážitku v blíže neurčené minulosti, který je důležitý pro přítomnost.
  She has been to London. (Byla už v Londýně.)
  Takže Londýn zná.

  Srovnejte:
  I have already been to Greece. (Už jsem byl v Řecku.)
  Takže chci jet raději jinam.
  Ale: I have been in Greece for two weeks. (Jsem v Řecku už dva týdny.)

  Vyjádření zážitku se obvykle pojí s těmito příslovci: ever, never, already, often, occassionaly, yet, before...
  Have you ever tried it? (Už jsi to někdy zkusil?)
  We have never seen it. (Nikdy jsme to neviděli.)
  I haven't met her before. (Předtím jsem ji nepotkal.)

 3. Užívá se pro činnosti, které byly vykonány v minulosti, ale mají dopad do současnosti.
  The bus hasn't arrived. (Ten autobus nepřijel.)
  Stále čekáme.
  I have bought a new house. (Koupil jsem si nový dům.)
  Čili bydlím jinde.

  Pro takové aktivity jsou typická příslovce jako yet, already, just.
  They haven't finished their homework yet. (Ještě svůj dům nedokončili.)
  We have just heard the news. (Právě jsme tu zprávu slyšeli.)

Předpřítomný versus minulý čas
Předpřítomný čas vyjadřuje, že se stalo něco, co je nyní důležité.
Have you had breakfast? (Snídal jsi?)
I've read your letter. (Už jsem tvůj dopis četl.)
Pokud ve větě uvedeme, kdy se to stalo, ptáme se na dobu, ve které se to stalo, nebo tato doba je to zřejmá z kontextu, musíme užít minulý čas.
When did you have breakfast? (Kdy jsi snídal?)
I read your letter last night. (Včera večer jsem četl tvůj dopis.)

Předpřítomný versus přítomný čas
Předpřítomný čas se užívá pro činnosti, které začaly v minulosti a pokračují do současnosti.
She has worked here for a long time. (Pracuje tady už dlouho.)
Přítomný čas se užívá pro činnosti, které se v současnosti opakují.
She works here every day. (Pracuje tady každý den.)

Předpřítomný čas průběhový

Forma

Tvoří se slovesy have been a příčestím přítomným (koncovka -ing, např. working, trying, writing...)

Oznamovací věta: I have been cooking (I've been cooking), He has been writing (He's been writing)
Zápor: I have not been cooking (I haven't been cooking), He has not been writing (He hasn't been writing)
Otázka: Have you been cooking?
Záporná otázka: Have you not been cooking? (Haven't you been cooking?), Has he not been writing? (Hasn't he been writing?)

Užití

 1. Předpřítomný čas průběhový se užívá pro děje, které začaly v minulosti, v současnosti stále ještě probíhají a mohou pokračovat i v budoucnosti.
  I have been playing tennis since I was 6 years old. (Hraji tenis od šesti let.)
  She has been working here for 15 years. (Pracuje tady patnáct let.)
 2. Užívá se pro činnosti, které začaly v minulosti a právě končí.
  I've been skiing all day. I'm so tired. (Celý den jsem lyžoval. Jsem tak unavený.)
  Hello! We've been waiting for you since 5 o'clock. (Ahoj! Čekáme na tebe od pěti hodin.)

Náš tip

Gramatická pravidla s příklady, daší testy k procvičování a PDF cvičení s klíčem:

Podrobnější přehled s mnoha příklady si můžete zdarma stáhnout jako PDF.