Předpřítomný čas - příčestí trpné

Nepravidelná slovesa - příčestí trpné
Předpřítomný čas se tvoří pomocí slovesa 'have' a příčestí trpného.
Pravidelná slovesa mají v angličtině stejný tvar pro minulý čas i příčestí trpné (work - worked - worked, stay - stayed - stayed).
U nepravidelných sloves je to mnohem komplikovanější.
1. Některá mají oba tvary stejné jako infinitiv (cut - cut - cut).
2. U některých je infinitiv odlišný, ale další dva tvary jsou stejné (feel - felt - felt).
3. Jiná slovesa mají odlišné všechny tři tvary (write - wrote - written).
4. Někdy existují u stejného slovesa tvary pravidelné i nepravidelné beze změny významu (learn - learned - learned | learn - learnt - learnt), jindy mají tvary pravidelné jiný význam než tvary nepravidelné (hang - hanged - hanged = oběsit, ale hang - hung - hung = zavěsit).
Neexistuje žádné pravidlo, podle kterého bychom se mohli u nepravidelných tvarů řídit. Nezbývá, než se je naučit zpaměti.

Příčestí trpné - cvičení 4


Uveďte tvar minulého času a příčestí trpného.

Příklad:write wrote written


odstranit


awake

become

bet

break

burn

catch

cost

dig

dream

cut

feel

forget

get

grow

hear

hold

know

learn

lose

meet

read

rise

see

send

shine

shut

sit

speak

spoil

stand

sting

sweep

take

tell

try

understand

win

odstranit

Anglická gramatika s přehledy pro samouky je ke stažení zdarma v pdf na Anglická gramatika PDF.

◀ zpět na výběr cvičení