Předpřítomný čas v angličtině

Předpřítomný čas - testy

Cvičení 1: předpřítomný čas vs minulý - výběrový test.
Cvičení 2: převeďte minulý čas do předpřítomného času.
Cvičení 3: utvořte otázky.
Cvičení 4: minulý čas a příčestí trpné nepravidelných sloves.
Cvičení 5: předpřítomný čas prostý a průběhový - doplňte slovesa.
Náš tip
Předpřítomný prostý + průběhový - podrobný výklad a další online cvičení.
Předpřítomný prostý versus průběhový - srovnání a další cvičení.
Časy v angličtině Srovnání všech časů v přehledné tabulce a doporučená cvičení.

Angličtina: předpřítomný čas - test 1, cvičení 1 - 5

Gramatická pravidla online a v pdf ke stažení najdete níže.

Typické příklady

Předpřítomný čas se v angličtině často užívá ve spojení se slovy, která vyjadřují spojení minulosti a přítomnosti - například never, ever, already, not yet, for a week, since, so far.

Prostá forma předpřítomného času

I have (I've) never gone to school by bike. (Nikdy jsem nejel do školy na kole.)
He has (he's) already travelled by train. (On už cestoval vlakem.)
We have not (haven't) been late for work yet. (Ještě jsme do práce nepřišli pozdě.)
He has not (hasn't) worked since last weekend. (Od minulého víkendu nepracoval.)
I have not (haven't) slept properly for three days. (Tři dny jsem se pořádně nevyspal.)
How many times have you worked at weekends so far? (Kolikrát jsi dosud pracoval o víkendech?)

Průběhová forma přepřítomného času

I have (I've) been going to school by bike since last week. (Od minulého týdne jezdím do školy na kole.)
He has (he's) been travelling by train for decades now. (Cestuje už vlakem desítky let.)
We are so relaxed because we have not (haven't) been working all day. (Jsme v takové pohodě, protože jsme celý den nepracovali.)
How long have you been learning English now? (Jak dlouho se už učíte anglicky?)

Podrobnější přehled s mnoha příklady si můžete zdarma stáhnout jako PDF.