Lekce 1: Předpřítomný čas v angličtině - testy a užití

LEKCE 1: Předpřítomný čas prostý a průběhový v příkladech.

Angličtina: předpřítomný čas - lekce 1, test 1 - 5

Cvičení online:

Gramatická pravidla online a v pdf ke stažení najdete níže.

Předpřítomný čas prostý (present perfect simple)

Modelové příklady - slova vyznačená tučně uvádějí typický kontext, ve kterém se předpřítomný čas prostý a průběhový v angličtině užívá.

I have (I've) never gone to school by bike. (Nikdy jsem nejel do školy na kole.)
He has (he's) already travelled by train. (On už cestoval vlakem.)
We have not (haven't) been late for work yet. (Ještě jsme do práce nepřišli pozdě.)
He has not (hasn't) worked since last weekend. (Od minulého víkendu nepracoval.)
I have not (haven't) slept properly for three days. (Tři dny jsem se pořádně nevyspal.)
How many times have you worked at weekends so far? (Kolikrát jsi dosud pracoval o víkendech?)

Předpřítomný čas průběhový (present perfect continuous)

I have (I've) been going to school by bike since last week. (Od minulého týdne jezdím do školy na kole.)
He has (he's) been travelling by train for decades now. (Cestuje už vlakem desítky let.)
We are so relaxed because we have not (haven't) been working all day. (Jsme v takové pohodě, protože jsme celý den nepracovali.)
How long have you been learning English now? (Jak dlouho se už učíte anglicky?)

Náš tip

Gramatická pravidla s příklady, daší testy k procvičování a PDF cvičení s klíčem:

Podrobnější přehled s mnoha příklady si můžete zdarma stáhnout jako PDF.