Předminulý čas prostý a průběhový

Předminulý čas prostý a průběhový - cvičení 1


Odpovězte a užijte tyto výrazy.
rain all the way - not work hard
go to a wrong lounge - lose her temper
forget the map - sunbathe all day
drink two bottles of wine - not cook anything


odstranit


Why did Sam have a headache? - Because he .

Why did you miss the plane? - Because I .

Why did he fail the exam? - Because he .

Why was your hair so wet? - Because it .

Why was Liz so red in the afternoon? - Because she .

Why did the teacher shout? - Because she .

Why didn't you eat anything? - Because we .

Why did you get lost? - Because I .

odstranit

Anglická gramatika s přehledy pro samouky je ke stažení zdarma v pdf na Anglická gramatika PDF.

◀ zpět na výběr cvičení