Předminulý čas průběhový

Předminulý čas průběhový + cvičení

Nepřehlédněte:

Předminulý prostý a průběhový
Vysvětlení prosté a průběhové formy předminulého času, jejich srovnání a cvičení 1 - 3.

Předminulý čas prostý
Gramatická pravidla, srovnání s předpřítomným a minulým časem, cvičení 1 - 3.


PDF cvičebnice: Anglická gramatika - cvičení

PDF učebnice: Pravidla anglické gramatiky


Anglické časy
Stručný přehled v tabulce, srovnání a doporučená cvičení.

Anglická gramatika
PDF pravidla ke stažení zdarma.

Testy ke stažení
PDF testy ke stažení zdarma.

Předminulý čas průběhový: cvičení 1 - 3

Předminulý čas průběhový

A) Forma

Věta oznamovací: I had been doing, you had been doing, he had been doing
Zápor: I had not been working, he had not been working? (I hadn't been working, he hadn't been working)
Otázka: Had you been living?
Záporná otázka: Had he not been practising? (Hadn't he been practising?

Předminulý čas průběhový se tvoří z předminulého tvaru slovesa být (had been) a příčestí přítomného plnovýznamového slovesa (doing).

B) Užití

1. Předminulý čas průběhový se v angličtině užívá pro děje, jež začaly před určitým okamžikem v minulosti a pokračovaly až do něj.
At 11 o'clock I had been practising for two hours. V jedenáct jsem už dvě hodiny cvičil.
Last summer Josh had been renovating his house for two years. Minulé léto Josh už dva roky renovoval svůj dům.

2. Předminulý čas průběhový se užívá pro děje, které začaly před jiným dějem v minulosti a pokračovaly až do něj.
When I woke up, I had been sleeping for ten hours. Když jsem se probudil, spal jsem už deset hodin.
When Josh moved to his house, he had been renovating it for two years. Když se Josh nastěhoval do svého domu, renovoval ho už dva roky.

Předminulý čas průběhový a předpřítomný průběhový

Předminulý čas průběhový se užívá velmi podobně jako předpřítomný čas průběhový. Rozdíl spočívá jen v tom, že předpřítomný čas se vztahuje k současnosti, kdežto předminulý předchází nějaký bod v minulosti.

Předpřítomný čas průběhový
I have been practising since the morning. Od rána cvičím.
(Začal jsem ráno a v této chvíli stále ještě cvičím.

Předminulý čas průběhový
At 11 o'clock I had been practising for two hours. V jedenáct jsem už dvě hodiny cvičil.
(Začal jsem v devět a v jedenáct jsem stále ještě cvičil.)


  • Gramatická pravidla ke stažení a k tisku najdete zdarma v PDF na stránce Anglická gramatika. Obsahuje pravidla anglické gramatiky s typickými příklady pro začátečníky i pokročilé studenty angličtiny.