Předbudoucí čas průběhový

Předbudoucí čas průběhový + procvičování

Nepřehlédněte:

Předbudoucí čas prostý a průběhový
Srovnání obou forem s příklady užití a cvičení 1 - 4.

Předbudoucí čas prostý
Forma, příklady užití a cvičení 1 - 3.


PDF cvičebnice: Anglická gramatika - cvičení

PDF učebnice: Pravidla anglické gramatiky


Anglické časy
Stručný přehled v tabulce, srovnání a doporučená cvičení.

Anglická gramatika
PDF pravidla ke stažení zdarma.

Testy ke stažení
PDF testy ke stažení zdarma.

Předbudoucí čas průběhový: cvičení 1 - 2

Předbudoucí čas průběhový

Forma

Věta oznamovací: I will have been reading
Zápor: Digby will not have been riding
Otázka: Will we have been singing?
Záporná otázka: Will Dolly not have been cooking?
Stažené tvary: They'll have been flying, Dora won't have been running, Won't we have been painting?

Angličtina tvoří předbudoucí čas průběhový pomocí slovesa will, minulého infinitivu slovesa to be (have been) a příčestí přítomného významového slovesa (doing). V první osobě jednotného i množného čísla je možno užít také shall, ale tento tvar se v moderní angličtině pociťuje jako knižní.

Základní užití

Předbudoucí čas průběhový vyjadřuje činnost, která bude trvat až do určitého okamžiku v budoucnosti. Tento okamžik podobně jako u předbudoucího času prostého bývá uvozen předložkou by, nějakým časovým výrazem nebo jiným budoucím dějem.

By the end of this year we will have been living in this house for ten years. Koncem tohoto roku budeme v tomto domě bydlet už deset let.
At six o'clock we'll have been waiting here three hours. - V šest tady budeme čekat už tři hodiny.
When Ben wakes up, he'll have been sleeping for twelve hours. - Když se Ben probudí, bude spát už dvanáct hodin.
Before noon we will have been sitting here for three hours. - Před polednem tady budeme sedět už tři hodiny.
By the end of this term she'll have been studying architecture for five years. - Koncem tohoto semestru bude studovat architekturu pět let.


  • Gramatická pravidla ke stažení a k tisku najdete zdarma v PDF na stránce Anglická gramatika. Obsahuje pravidla anglické gramatiky s typickými příklady pro začátečníky i pokročilé studenty angličtiny.