Předbudoucí čas

Předbudoucí čas prostý a průběhový - cvičení 3 (přepište věty)

Doplňte slova v závorkách do druhé věty tak, aby měla stejný význam. Užijte předbudoucí čas prostý a průběhový.


odstranit


In five years' time there will be no houses in this street.
In five years' time they all the houses in this street. (demolish)

The Christmas tree will be ready before our children come back.
We the Christmas tree before our children come back. (decorate)

This is my tenth year of teaching experience.
I for ten years this year. (teach)

I am going to finish my second book by the end of this year.
My second book by the end of this year. (publish)

Greg will call me and I must think about his proposal before that.
Before Greg calls me, I his proposal all the time. (consider)

You will be hot until you open the window.
You until you open the window. (sweat)

On Thursday we will have all the needed information.
By Friday we all the needed information. (receive)

We planted the trees nearly three years ago.
This year the trees for three years.(grow)

odstranit

Anglická gramatika s přehledy pro samouky je ke stažení zdarma v pdf na Anglická gramatika PDF.

◀ zpět na výběr cvičení