Čas předbudoucí

Angličtina: – test 

Gramatická pravidla online a v pdf ke stažení najdete níže.

Předbudoucí čas prostý a předbudoucí čas průběhový jsou dva z několika časů, které angličtina užívá k vyjádření budoucích dějů.

Předbudoucí čas prostý

Vyjadřuje v angličtině děj, který bude ukončen v budoucnosti před daným časovým okamžikem nebo právě v tomto okamžiku skončí. Tento okamžik bývá nejčastěji uvozen předložkou by, ale může být určen také nějakým časovým výrazem nebo jiným budoucím dějem.
We will have finished the house by summer. - Do léta ten dům dokončíme.
I'll have repaired your car before you get back. - Opravím vaše auto, než se vrátíte.

Předbudoucí průběhový

Angličtina vyjadřuje touto formou děj, který bude probíhat až do určitého okamžiku v budoucnosti. Tento okamžik podobně jako u předbudoucího času prostého bývá uvozen předložkou by, nějakým časovým výrazem nebo jiným budoucím dějem.
At noon we will have been sitting here for three hours. - V poledne tady budeme sedět už tři hodiny.
By the end of this term she'll have been studying architecture for five years. - Koncem tohoto semestru bude studovat architekturu pět let.

Podrobnější přehled s mnoha příklady si můžete zdarma stáhnout jako PDF.