Minulý čas průběhový

Minulý čas průběhový

Cvičení 1. Opravte chyby.
Cvičení 2. Utvořte otázky.
Cvičení 3. Věty na překlad.

Minulý čas prostý a průběhový Srovnání obou časů a procvičování.

Minulý čas průběhový: cvičení 1 - 3

Minulý čas průběhový v angličtině

Forma

Oznamovací věta: I was sleeping, You were sleeping
Zápor: I was not sleeping (I wasn't sleeping), You were not sleeping (You weren't sleeping)
Otázka: Were you sleeping? Was he sleeping?
Záporná otázka: Were you not sleeping? (Weren't you sleeping?) Was he not working? (Wasn't he working?)
Tvoří se minulým časem slovesa to be (was, were) a příčestím přítomným (-ing).

Užití

Užívá se pro děje, které probíhaly v určité chvíli v minulosti a nebyly dokončeny.
The sun was setting. The beach was changing its colours. (Slunce zapadalo. Pláž měnila barvy.)

Minulý čas průběhový se užívá vždy jen pro jeden souvisle probíhající děj.
Tom was watching TV on Sunday. (Tom se v neděli díval na televizi.)
Tom watched TV and worked in the garden. (Tom se díval na televizi a pracoval na zahradě.)

Minulý čas průběhový se typicky užívá:

 1. V kombinaci s časem minulým prostým, pokud děj začal před dějem vyjádřeným časem minulým prostým a pokračoval i po něm.
  When I met her, she was chatting with her friend. (Když jsem ji potkal, povídala si s kamarádkou.)
 2. V kombinaci s časovým okamžikem v minulosti, pokud děj nastal před tímto okamžikem a pokračoval i po něm.
  At 8 o'clock Jane was having a bath. (Jane se v osm hodin koupala.)
 3. K popisu situace.
  Jack and Jill were lying on the beach. Jack was reading a book and Jill was sleeping. (Jack a Jill leželi na pláži. Jack si četl knížku a Jill spala.
 4. Pro nedokončené děje
  I was reading a book yesterday. (Včera jsem četl knížku.)
 5. K vyjádření nezávazné činnosti.
  I was talking to my neighbour yesterday. (Včera jsem se bavil se svou sousedkou.)
  Jen jsme se náhodou potkali na ulici.

 • Gramatická pravidla ke stažení a k tisku najdete zdarma v PDF na stránce Anglická gramatika. Obsahuje pravidla anglické gramatiky s typickými příklady pro začátečníky i pokročilé studenty angličtiny.