Lekce 3: minulý čas průběhový - testy a užití

LEKCE 3: minulý čas průběhový s pravidly a příklady.

Angličtina: minulý čas - lekce 3, cvičení 1 - 5

Cvičení online:

Gramatická pravidla online a v pdf ke stažení najdete níže.

Minulý čas průběhový (past continuous)

Forma

Oznamovací věta: I was sleeping, You were sleeping
Zápor: I was not sleeping (I wasn't sleeping), You were not sleeping (You weren't sleeping)
Otázka: Were you sleeping? Was he sleeping?
Záporná otázka: Were you not sleeping? (Weren't you sleeping?) Was he not working? (Wasn't he working?)
Tvoří se minulým časem slovesa to be (was, were) a příčestím přítomným (-ing).

Užití

Užívá se pro děje, které probíhaly v určité chvíli v minulosti a nebyly dokončeny.
The sun was setting. The beach was changing its colours. (Slunce zapadalo. Pláž měnila barvy.)
Ale: Finally, the sun set. We did not see the beach anymore. (Nakonec slunce zapadlo. Pláž jsme už neviděli.)

Minulý čas průběhový se užívá pro jeden souvislý, probíhající děj. Pokud se děj opakuje ve více intervalech nebo popisujeme více jednotlivých dějů, užívá se minulý čas prostý.
Tom was watching TV on Sunday. (Tom se v neděli díval na televizi.)
Ale: Tom watched TV in the morning and in the evening. (Tom se díval na televizi ráno a večer.)
Tom watched TV and worked in the garden. (Tom se díval na televizi a pracoval na zahradě.)

Minulý čas průběhový se typicky užívá:

 1. V kombinaci s časem minulým prostým, pokud děj začal před dějem vyjádřeným časem minulým prostým a pokračoval i po něm.
  When she saw me, I was looking at the trees. (Když mě uviděla, díval jsem se na stromy.)
  Ale: When she saw me, I looked at the trees. (Když mě uviděla, podíval jsem se na stromy.)
 2. V kombinaci s časovým okamžikem v minulosti, pokud děj nastal před tímto okamžikem a pokračoval i po něm.
  At 8 o'clock Jane was having a bath. (Jane se v osm hodin koupala.)
  Ale: At 8 o'clock Jane had a bath. (Jane se v osm hodin vykoupala.)
 3. K popisu situace, zatímco prostá forma se užívá k vylíčení akce.
  Jack and Jill were lying on the beach. Jack was reading a book and Jill was sleeping. Suddenly, Jack raised his head. Something happened. (Jack a Jill leželi na pláži. Jack si četl knížku a Jill spala. Jack náhle zvedl hlavu. Něco se stalo.)
 4. Pro nedokončené děje na rozdíl od prosté formy, která popisuje dokončené děje.
  I was reading a book yesterday. (Včera jsem četl knížku.)
  I read the book yesterday. (Včera jsem přečetl tu knížku.)
 5. K vyjádření nezávazné činnosti.
  I was talking to my neighbour yesterday. (Včera jsem se bavil se svou sousedkou.)
  Jen jsme se náhodou potkali na ulici.
  Ale: I talked to my neighbour yesterday. I needed her help. (Včera jsem promluvil se svou sousedkou. Potřeboval jsem její pomoc.)
  Hovořil jsem s ní s nějakým záměrem.

Náš tip

Gramatická pravidla s příklady, daší testy k procvičování a PDF cvičení s klíčem:

Podrobnější přehled s mnoha příklady si můžete zdarma stáhnout jako PDF.