Minulý čas v angličtině

Cvičení na minulý čas

Viz také:
Minulý čas - lekce 2 Podrobná pravidla, 5 online cvičení + PDF test (minulý prostý vs průběhový).
Minulý čas - lekce 3 Vysvětlení rozdílů mezi prostou a průběhovou formou + 5 online cvičení.
Časy v angličtině Srovnání všech anglických časů v přehledné tabulce a doporučená cvičení.

PDF testy ke stažení a k tisku:
PDF test 1 - was, were + Klíč test 1 Cvičení na minulý čas slovesa 'být'.
PDF test 2 - otázka + Klíč test 2 Procvičování otázek v minulém čase (Did you go?).
PDF test 3 - zápor + Klíč test 3 Procvičování záporu v minulém čase (I didn't go).

Minulý čas prostý a průběhový:
Cvičení 1: oznamovací věty - vyberte správný čas.
Cvičení 2: utvořte otázky a záporné odpovědi.
Cvičení 3: doplňte minulý čas pravidelných a nepravidelných sloves.

Angličtina: minulý čas - test 1, cvičení 1 - 3

Gramatická pravidla online a v pdf ke stažení najdete níže.

Minulý čas prostý

Vyjadřuje děje dokončené v minulosti. Minulý okamžik může být vyjádřen nějakým časovým údajem nebo jiným minulým dějem.

I went to school by bike last month. (Minulý měsíc jsem jezdil do školy na kole.)
He travelled by train a couple of years ago. (Před pár lety cestoval vlakem.)
We did not (didn't) get up early yesterday. (Včera nevstával brzy.)
He did not (didn't) work then. (Tehdy nepracoval.)
Did you work when you were in Canada? (Pracoval jsi, když jsi byl v Kanadě?)

Minulý čas průběhový

Vyjadřuje nedokončené minulé děje, které začaly před určitým okamžikem v minulosti a pokračovaly i po něm. Tento okamžik bývá vyjádřen nějakým časovým údajem nebo jiným dokončeným dějem.

At 7.30 I was going to school. (V 7.30 jsem šel do školy.)
He was travelling by train between six and seven o'clock. (Mezi šestou a sedmou hodinou cestoval vlakem.)
We were just getting up when you called. (Zrovna jsme vstávali, když jsi zavolal.)
He wasn't working at that moment. (V té chvíli nepracoval.)
Were you working at noon yesterday? (Pracoval jsi včera v poledne?)

Podrobnější přehled s mnoha příklady si můžete zdarma stáhnout jako PDF.