Lekce 1: minulý čas v angličtině - testy a pravidla

LEKCE 1: Minulý čas prostý a průběhový v příkladech.

Angličtina: minulý čas - lekce 1, test 1 - 3

Cvičení online:

Gramatická pravidla online a v pdf ke stažení najdete níže.

Minulý čas prostý (past simple)

Modelové příklady - slova vyznačená tučně uvádějí typický kontext, ve kterém se minulý čas prostý a průběhový v angličtině užívá.

I went to school by bike last month. (Minulý měsíc jsem jezdil do školy na kole.)
He travelled by train a couple of years ago. (Před pár lety cestoval vlakem.)
We did not (didn't) get up early yesterday. (Včera nevstával brzy.)
He did not (didn't) work then. (Tehdy nepracoval.)
Did you work when you were in Canada? (Pracoval jsi, když jsi byl v Kanadě?)

Minulý čas průběhový (past continuous)

At 7.30 I was going to school. (V 7.30 jsem byl na cestě do školy.)
He was travelling by train between six and seven o'clock. (Mezi šestou a sedmou hodinou cestoval vlakem.)
We were just getting up when you called. (Zrovna jsme vstávali, když jsi zavolal.)
He was not (wasn't) working at that moment. (V té chvíli nepracoval.)
Were you working at noon yesterday? (Pracoval jsi včera v poledne?)

Náš tip

Gramatická pravidla s příklady, daší testy k procvičování a PDF cvičení s klíčem:

Podrobnější přehled s mnoha příklady si můžete zdarma stáhnout jako PDF.