Minulý čas

Minulý čas v angličtině - cvičení

Cvičení 1: Vyberte správný čas.
Cvičení 2: Utvořte otázky a záporné věty.
Cvičení 3: Pravidelná a nepravidelná slovesa.

Nepřehlédněte:


+ Minulý čas - lekce 2
Cvičení na nepravidelná slovesa, doplňování vět. Podrobná pravidla.

+ Minulý čas - lekce 3
Cvičení na překlad vět, věty oznamovací, zápor a otázky. Rozdíl mezi prostou a průběhovou formou.

Anglické časy
Stručný přehled v tabulce, srovnání a doporučená cvičení.

Anglická gramatika
PDF pravidla ke stažení.

Testy ke stažení
PDF testy ke stažení.

Minulý čas - lekce 1, cvičení 1 - 3

Minulý čas prostý

Vyjadřuje děje dokončené v minulosti. Minulý okamžik může být vyjádřen nějakým časovým údajem nebo jiným minulým dějem.

I went to school by bike last month. (Minulý měsíc jsem jezdil do školy na kole.)
He travelled by train a couple of years ago. (Před pár lety cestoval vlakem.)
We did not (didn't) get up early yesterday. (Včera nevstával brzy.)
He did not (didn't) work then. (Tehdy nepracoval.)
Did you work when you were in Canada? (Pracoval jsi, když jsi byl v Kanadě?)

Minulý čas průběhový

Vyjadřuje nedokončené minulé děje, které začaly před určitým okamžikem v minulosti a pokračovaly i po něm. Tento okamžik bývá vyjádřen nějakým časovým údajem nebo jiným dokončeným dějem.

At 7.30 I was going to school. (V 7.30 jsem šel do školy.)
He was travelling by train between six and seven o'clock. (Mezi šestou a sedmou hodinou cestoval vlakem.)
We were just getting up when you called. (Zrovna jsme vstávali, když jsi zavolal.)
He wasn't working at that moment. (V té chvíli nepracoval.)
Were you working at noon yesterday? (Pracoval jsi včera v poledne?)


  • Gramatická pravidla ke stažení a k tisku najdete zdarma v PDF na stránce Anglická gramatika. Obsahuje pravidla anglické gramatiky s typickými příklady pro začátečníky i pokročilé studenty angličtiny.