Budoucí čas průběhový

Budoucí čas průběhový + procvičování

Nepřehlédněte:

Budoucí čas prostý a průběhový
Srovnání obou časů a cvičení na budoucí čas prostý a půběhový.

Budoucí čas prostý
Forma a užití, cvičení na věty oznamovací, zápor a otázky.


PDF cvičebnice: Anglická gramatika - cvičení

PDF učebnice: Pravidla anglické gramatiky


Anglické časy
Stručný přehled v tabulce, srovnání a doporučená cvičení.

Anglická gramatika
PDF pravidla ke stažení zdarma.

Testy ke stažení
PDF testy ke stažení zdarma.

Budoucí čas průběhový – cvičení 1 - 3

Budoucí čas průběhový

Forma

Oznamovací věty: I will be driving (I'll be driving)
Zápor: I will not be waiting (I won't be waiting)
Otázky: Will you be sleeping?
Záporné otázky: Will you not be working? (Won't you be working?)

Užití

 • Budoucí čas průběhový vyjadřuje v AJ, který bude probíhat v určitém okamžiku v budoucnosti, přičemž začne před tímto okamžikem a bude pravděpodobně probíhat i po něm.
  Don't call me after lunch. I'll be having a rest. - Po obědě mi nevolej. Budu odpočívat.
  He can't come at 7 o'clock. He'll be driving to Leeds. - Nemůže v sedm hodin přijít. Bude na cestě autem do Leedsu.
 • Vyjadřuje děj, který nastane, pokud věci půjdou podle předpokladu. Jde o pouhou rutinu, nejde o záměr nebo promyšlený plán.
  In ten years' time people will be using solar energy much more. - Během deseti let budou lidé využívat sluneční energie mnohem více.
  This time next week we'll be lying on the beach. - Příští týden touto dobou už budeme ležet na pláži.

  • Gramatická pravidla ke stažení a k tisku najdete zdarma v PDF na stránce Anglická gramatika. Obsahuje pravidla anglické gramatiky s typickými příklady pro začátečníky i pokročilé studenty angličtiny.