Budoucí čas prostý

Budoucí čas v angličtině + cvičení

Nepřehlédněte:

Budoucí čas prostý a průběhový
Srovnání obou časů a cvičení na budoucí čas prostý a půběhový.

Budoucí čas průběhový
Forma a užití, cvičení na věty oznamovací, tázací a záporné.


PDF cvičebnice: Anglická gramatika - cvičení

PDF učebnice: Pravidla anglické gramatiky


Anglické časy
Stručný přehled v tabulce, srovnání a doporučená cvičení.

Anglická gramatika
PDF pravidla ke stažení zdarma.

Testy ke stažení
PDF testy ke stažení zdarma.

Angličtina: budoucí čas, cvičení 1 - 4

Budoucí čas prostý

Forma

Oznamovací věty: I will read (I'll read), He will come (He'll come)
Zápor: I will not read (I won't read), He will not come (He won't come)
Otázky: Will you read?
Záporné otázky: Will you not come? (Won't you come?)
V budoucím čase můžeme užít také shall, a to v první osobě jednotného i množného čísla (I, we). Ale v moderní angličtině se tento tvar považuje za velmi formální a už jen málo se používá.
I shall do it for you. We shall come soon.

Užití

 1. Budoucí čas prostý vyjadřuje v anglickém jazyce záměr mluvčího. Nejde ale o definitivní rozhodnutí (vyjadřuje se pomocí going to) nebo přesně naplánovaný děj (přítomný čas průběhový).
  Just tell me and we will help you. - Jen mi řekni a mi ti pomůžeme.
  We will plant some trees in the corner. - Do rohu nasadíme nějaké stromky.
 2. Vyjadřuje předpoklad mluvčího nebo jeho názor.
  We will find it sooner or later. - Dříve nebo později to najdeme.
  V tomto případě se často užívají slova jako think, hope, suppose, believe, in my opinion a podobně.
  I think she'll be there. - Myslím, že tam bude.
  In my opinion, she won't regret it. - Podle mého názoru toho nebude litovat.
 3. Vyjadřuje okamžité, předem nepromyšlené rozhodnutí něco udělat.
  The baggage is too heavy for you. I'll take it. - Ta zavazadla jsou pro tebe moc těžká. Vezmu je.
  This coat is too big. I'll buy the black one. - Tento kabát je moc velký. Koupím si ten černý.

 • Gramatická pravidla ke stažení a k tisku najdete zdarma v PDF na stránce Anglická gramatika. Obsahuje pravidla anglické gramatiky s typickými příklady pro začátečníky i pokročilé studenty angličtiny.