Nepravidelná slovesa v angličtině

Nepravidelná slovesa v angličtině + přehled a cvičení

Nepřehlédněte:

Minulý čas nepravidelných sloves
Online cvičení na minulý čas nepravidelných sloves.

Nepravidelná slovesa PDF
Přehled nepravidelných sloves + PDF testy s klíčem.


PDF cvičebnice: Anglická gramatika - cvičení

PDF učebnice: Pravidla anglické gramatiky


Anglické časy
Stručný přehled v tabulce, srovnání a doporučená cvičení.

Anglická gramatika
PDF pravidla ke stažení zdarma.

Testy ke stažení PDF
PDF testy ke stažení zdarma.

Nepravidelná slovesa: cvičení 1 - 2 (minulý čas a příčestí trpné)

Nepravidelná slovesa v angličtině

Anglická nepravidelná slovesa mají zpravidla různé formy pro infinitiv, minulý čas a příčestí trpné: break - broke - broken, do - did - done, go - went - gone, throw - threw - thrown, sink - sank - sunk.

V několika případech ale mohou být některé tvary pravidelné i nepravidelné (burn - burned/burnt - burned/burnt), dva tvary stejné (catch - caught - caught) nebo dokonce všechny tvary stejné (read - read - read), liší se pouze výslovností.

Jak je vidět, nepravidelná slovesa v angličtině dělají opravdu čest svému jménu. Kromě výše uvedených cvičení se je nejlépe naučíte jejich používáním v typických anglických větách, které najdete v následujících lekcích:

  • minulý čas
  • předpřítomný čas
  • předminulý čas
  • předbudoucí čas
  • trpný rod
  • podmínkové věty
  • nepřímá řeč

  • Gramatická pravidla ke stažení a k tisku najdete zdarma v PDF na stránce Anglická gramatika. Obsahuje pravidla anglické gramatiky s typickými příklady pro začátečníky i pokročilé studenty angličtiny.