Nepravidelná slovesa v angličtině - PDF ke stažení

Seznam nepravidelných sloves PDF:

Přehled nepravidelných sloves - PDF 1 Nejpoužívanější nepravidelná slovesa pro začátečníky až středně pokročilé.

Přehled nepravidelných sloves - PDF 2 Anglická nepravidelná slovesa pro pokročilé (úplný přehled).

PDF učebnice:


Gramatická cvičení (PDF učebnice)   Obsahuje rozšířená gramatická cvičení z tohoto webu.

Gramatická pravidla (PDF učebnice)   Pravidla anglické gramatiky s názornými příklady.


PDF cvičení na anglická nepravidelná slovesa zdarma:

Test 1 pro mírně pokročilé Minulý čas nepravidelných sloves.

Klíč k testu 1

Test 2 pro středně pokročilé Minulý čas a příčestí trpné.

Klíč k testu 2

Test 3 pro pokročilé Minulý čas a příčestí trpné.

Klíč k testu 3

Online cvičení na nepravidelná slovesa:

Minulý čas nepravidelných sloves
Online cvičení na minulý čas nepravidelných sloves.

Nepravidelná slovesa - minulý čas a příčestí trpné
Online cvičení na minulý čas a příčestí trpné nepravidelných sloves.

Anglická nepravidelná slovesa mají různé formy pro infinitiv, minulý čas a příčestí trpné:

 1. Mnohá slovesa mají různé všechny tři tvary:
  do – did – done (dělat), draw - drew - drawn (kreslit), fly - flew - flown (letět)
 2. Některá mají ale naopak všechny tři tvary stejné:
  put - put - put (položit), let - let - let (nechat)
 3. U dalších nepravidelných sloves se sice liší infinitiv, ale další dva tvary jsou stejné:
  buy - bought - bought (koupit), burn - burnt - burnt (hořet)
 4. Jiná slovesa zase mohou být pravidelná i nepravidelná:
  dream - dreamed/dreamt - dreamed/dreamt (snít)

Jak je z výše uvedených příkladů vidět, nelze stanovit žádné obecné pravidlo, podle kterého by se daly jednotlivé formy odvozovat. Tyto tvary si angličtina ponechala ze středověku.