Seznam nepravidelných sloves

Následující seznamy jsou k dispozici ke stažení a k tisku.
 
Seznam pdf č. 1 Tento přehled obsahuje základní slovesa. Je vhodný pro mírně a středně pokročilé studenty angličtiny.
Seznam pdf č. 2 Druhý přehled je obsáhlejší a zahrnuje výrazy i méně frekventované. Je vhodný pro pokročilé studenty.
 
Anglická nepravidelná slovesa mají většinou tři různé formy: infinitiv, minulý čas a příčestí trpné (například: do – did – done, draw - drew - drawn, fly - flew - flown). Některá mají ale naopak všechny tři stejné (například: put - put - put, let - let - let), u dalších se sice liší infinitiv, ale další dva tvary jsou stejné (například: buy - bought - bought, burn - burnt - burnt), jiná zase mohou být pravidelná i nepravidelná (dream - dreamed | dreamt - dreamed | dreamt). 
Jak je z výše uvedených příkladů vidět, nelze stanovit žádné obecné pravidlo, podle kterého by se daly jednotlivé formy odvozovat. Tyto tvary si angličtina ponechala ze středověku.

Cvičení v pdf 

Následující dokumenty si můžete stáhnout do svého počítače a snadno vytisknout.
 
Test 1 pro mírně pokročilé Minulý čas nepravidelných sloves.
Klíč k testu 1
 
Test 2 pro středně pokročilé Minulý čas a příčestí trpné.
Klíč k testu 2
 
Test 3 pro pokročilé Minulý čas a příčestí trpné.
Klíč k testu 3
 

Cvičení online

Níže uvedená cvičení jsou interaktivní. To znamená, že po vyplnění správného tvaru si můžete svou odpověď buď zkontrolovat nebo si nechat ukázat správné řešení.
 
Na stránkách online cvičení 1, cvičení 2 a cvičení 3 najdete tvary minulého času.
Na stránkách online cvičení 4 a cvičení 5 jsou také tvary příčestí trpného.
 
Náš tip
Nepravidelná slovesa se nejlépe naučíte jejich používáním v typických anglických větách, které najdete na těchto webových stránkách v následujících kapitolách: minulý čas, předpřítomný, předminulý a předbudoucí, trpný rod, podmínkové věty a nepřímá řeč.