Can't, may not, mustn't, needn't

Vyplňte cvičení a odpovědi si zkontrolujte nebo si nechejte ukázat správná řešení. Další online testy na anglická slovesa can, may, must a pravidla anglické gramatiky s názornými příklady najdete v menu na levé straně.

Slovesa can't, may not, mustn't, needn't – cvičení 1


Doplňte slova v závorkách v záporném významu.


odstranit


This car be expensive. It's five years old. (can)

You hurry. We have plenty of time. (must)

I am afraid I help you now. (can)

Well, I don't know. He like it. (may)

I play the piano. (can)

You wash up today. (must)

You must try hard. You give it up. (may)

She go out on Monday. (can)

odstranit

Anglická gramatika s přehledy pro samouky je ke stažení zdarma v pdf na Anglická gramatika PDF.

◀ zpět na výběr cvičení