Způsob rozkazovací

Angličtina: Rozkazovací způsob – test 1, cvičení 2


Vyjádřete důrazný rozkaz pomocí slova do nebo you. Užijte slova v závorkách.

Příklad:You are still standing! (sit down) Do sit down!
Why should I tidy it? (do) You do it!


odstranit


You are so noisy! (be silent) !

Why don't you want my money? (take it) !

I'm not going to inform her. (tell) !

Why should I carry the luggage? (take it) !

You needn't be afraid of the exam. (try it) !

I don't have my credit card. (pay) !


odstranit

Anglická gramatika s přehledy pro samouky je ke stažení zdarma v pdf na Anglická gramatika PDF.

zpět na výběr cvičení