Způsob rozkazovací

Angličtina: Rozkazovací způsob – test 1, cvičení 1


Převeďte věty do rozkazovacího způsobu.

Příklad:You can't step on the grass. - Don't step on the grass.
We must revise some new words. - Let's revise some new words.


odstranit


You must go to bed. !

You should get up early. !

You mustn't stand here. !

She can have a drink. !

They must clean the carpet. !

We needn't wait for him. !

We must have a shower first. !

You can't park in this street. !

You must be here soon. !

They should taste this cake. !

We mustn't stop now. !

He should have a job. !


odstranit

Anglická gramatika s přehledy pro samouky je ke stažení zdarma v pdf na Anglická gramatika PDF.

zpět na výběr cvičení