Rozkazovací způsob - 1. a 3. osoba

Rozkazovací způsob v 1. a 3. osobě - procvičování

Užijte rozkazovací způsob v první a třetí osobě (let us, let him...) k vyjádření obsahu následujících vět.

Příklad:He can take it. - Let him take it.
We mustn't forget about it. - Let's not forget about it.


odstranit


I must see their offer first.
their offer first.

We mustn't worry about it all the time.
Let's about it all the time.

He can go to the cinema tonight.
to the cinema tonight.

We should get up early tomorrow morning.
early tomorrow morning.

I want to know about your problems.
about your problems.

She could invite Susan to the party on Saturday.
Susan to the party on Saturday.

We shouldn't be late for the meeting.
Don't late for the meeting.

I'd like to do it for your parents.
it for your parents.

It is a good idea to use tablets in English lessons.
tablets in English lessons.

No problem if he stays with us for a week.
with us for a week.

odstranit

Anglická gramatika s přehledy pro samouky je ke stažení zdarma v pdf na Anglická gramatika PDF.

◀ zpět na výběr cvičení