Důrazný rozkaz v angličtině - procvičování

Důrazný rozkaz (Do be silent, You take it) - cvičení 1

Test 1. Důrazný rozkaz.
Vyjádřete důrazný rozkaz pomocí slova 'do' nebo 'you'. Užijte slova v závorkách.

Příklad:You are still standing! Do sit down!
Why should I tidy it? You do it.


odstranit


You are so noisy! silent! (be)

Why don't you want my money? it! (take)

I'm not going to inform her. her. (tell)

Why should I collect the luggage? it. (do)

You needn't be afraid of the exam. it! (try)

I don't have my credit card. I can't pay for it. for it. (pay)

You are so rude to your mum. to her. (apologize)

You can't stand all the time. a rest. (take)

Why should I wash the dishes? ! (wash up)

odstranit

Anglická gramatika s přehledy pro samouky je ke stažení zdarma v pdf na Anglická gramatika PDF.

◀ zpět na výběr cvičení