Rozkazovací způsob

Rozkazovací způsob – cvičení 1 (všechny formy)

Užijte rozkazovací způsob pro následující věty.

Příklad:You can't step on the grass.
Don't step on the grass.
We must revise some new words.
Let's revise some new words.


odstranit


You must go to bed, Pete.
to bed, Pete.

You should get up early tomorrow morning.
early tomorrow morning.

Look. You mustn't stand here.
Look. here.

She can have a drink. She's eighteen.
a drink. She's eighteen.

They must clean the carpet after the party.
the carpet after the party.

We needn't wait for him so long.
Let's for him so long.

We must have a shower first before we have dinner.
a shower first before we have dinner.

You can't park in this street. Can you see the road sign?
in this street. Can you see the road sign?

John, you must be there on time.
John, there on time.

They should taste this chocolate cake.
this chocolate cake.

We mustn't stop here. It's dangerous.
let's stop here. It's dangerous.

He should have a job. The sooner, the better.
a job. The sooner, the better.

odstranit

Anglická gramatika s přehledy pro samouky je ke stažení zdarma v pdf na Anglická gramatika PDF.

◀ zpět na výběr cvičení