Předmět anglických sloves

Angličtina: – test 

Gramatická pravidla online a v pdf ke stažení najdete níže.

Angličtina rozlišuje ve větě dvojí předmět.

Předmět přímý a nepřímý

Srovnejte
I sent Mary some flowers. — Poslal jsem Marii květiny.
I sent some flowers to Mary. — Poslal jsem květiny Marii.

Flowers je předmět přímý, který vyjadřuje, co jsem poslal. V češtině je ve 4. pádě.

Mary je předmět nepřímý a vyjadřuje, komu jsem to poslal.

Postavení obou předmětů v angličtině se řídí specifickými pravidly.

Podrobnější přehled s mnoha příklady si můžete zdarma stáhnout jako PDF.