Podmínkové věty - 2. kondicionál

Podmínkové věty - cvičení 1 (druhý kondicionál)

Reagujte na dané situace. Užijte podmínkové věty (druhý kondicionál).

Příklad:My car is out of order. I won't drive you there.
But if my car ___ out of order, I ___ you there.
But if my car wasn't out of order, I would drive you there.


odstranit


2. kondicionál

I don't know his address. I can't contact him.
But if I his address, I could contact him.

He is ill. He can't go skiing.
But if he wasn't ill, he skiing.

He doesn't like tomatoes. He won't eat the salad.
But if he tomatoes, he would eat the salad.

I travel on my own because I speak English.
But I wouldn't travel on my own if I English.

We don't have enough room in our house. You can't stay with us.
But if we enough room in our house, you could stay with us.

You aren't lucky. You won't win.
But if you were lucky, you .

I go to bed early because I work so hard.
But I wouldn't go to bed early if I so hard.

I am eighteen. I can vote in elections.
But if I eighteen, I couldn't vote in elections.

You'll manage to hand over the report on time. Don't panic.
But you to hand over the report on time if you panicked.

odstranit

Anglická gramatika s přehledy pro samouky je ke stažení zdarma v pdf na Anglická gramatika PDF.

◀ zpět na výběr cvičení