Nepřímé otázky

Anglická gramatika je zde procvičována online. Testy na nepřímé otázky vyplňte a zkontrolujte. Pokud odpovíte chybně, máte možnost si nechat ukázat, jak se daná věta v angličtině správně tvoří. Je-li třeba, prostudujte si zdarma naše online přehledy anglické gramatiky.

Angličtina: otázky nepřímé - test 2

Gramatická pravidla online a v pdf ke stažení najdete níže.

V angličtině se rozlišují takzvané přímé a nepřímé otázky. Oba typy se zásadně liší formou a slovosledem.

Přímá

V anglickém jazyce se tvoří změnou slovosledu nebo použitím pomocného slovesa do.
Is he your brother? Have you been to Ireland? Do you know them? What did you do before that?

Nepřímá

V otázkách tohoto typu je slovosled stejný jako v oznamovacích větách a pomocné sloveso do se neužívá. Mohou být uvozeny tázacími zájmeny, příslovci nebo částicemi.

Otázka přímá - otázka nepřímá

What did she want? - Do you know what she wanted?
Where was it? - Do you remember where it was?
Will they come? - I wonder if they will come.
Are you going to come? - Could you please tell me whether you are going to come?
Why did Jim refused the job? - I asked why Jim had refused the job.

Jak je vidět z posledního příkladu, někdy je třeba kromě změny slovosledu uplatnit také pravidlo pro souslednost časů.

Podrobnější přehled s mnoha příklady si můžete zdarma stáhnout jako PDF.