Anglické otázky

Tvoření nepřímých otázek - cvičení 2


Přeložte.


odstranit


Nevím, jakou barvu má ráda.

Zajímalo by mě, kdo je její nový manžel. (wonder)

Víte, kde včera byl a co dělal? ?

Rád bych věděl, kdy John obdrží můj dopis.

Víš, kdo to je? ?

Můžeš mi říct, proč pláčeš? ?

Nemám ponětí, kde jsou. (no idea)

Chci se zeptat, jak dlouhý váš film je.

Chci vědět, odkud byl.

Měl bych zjistit, jak staré jsou vaše domy.

Zapamatuj si, který je to obchod.

odstranit

Anglická gramatika s přehledy pro samouky je ke stažení zdarma v pdf na Anglická gramatika PDF.

◀ zpět na výběr cvičení