Gerundium a infinitiv

Gerundium a infinitiv - cvičení 1


Najděte chybné tvary sloves a napište je správně. Bezchybné tvary opište.


odstranit


He helped me solving my problems. - He helped me my problems.

The policeman ordered me stop. - The policeman ordered me .

You shouldn't risk to lose your reputation. - You shouldn't risk your reputation.

My hair wants cutting. - My hair wants .

I advised him stopping. - I advised him .

Excuse me, may I to ask you a question? - Excuse me, may I you a question?

Why did you pretend eating my hamburger? - Why did you pretend my hamburger?

Excuse me to be late. - Excuse me late.

Don't worry. I'll remember calling you tonight. - Don't worry. I'll remember you tonight.

They invited me coming. - They invited me .

Did you watch them playing cricket? - Did you watch them cricket?

Listen, Derek failed passing his final exams! - Listen, Derek failed his final exams!

Don't dare tell him! - Don't dare him!

Do you think it's worth to buy it? - Do you think it's worth it?

The test turned out being easy. - The test turned out easy.

Doctors advise drinking mineral water. - Doctors advise mineral water.

Did she continue teaching? - Did she continue ?

Do you prefer swim? - Do you prefer ?

odstranit

Anglická gramatika s přehledy pro samouky je ke stažení zdarma v pdf na Anglická gramatika PDF.

◀ zpět na výběr cvičení