Časové věty

Angličtina: Časové věty – test 1, cvičení 1


Doplňte sloveso ve správném tvaru.


odstranit


I'll be ready as soon as you (be).

We'll stay here till she (return).

Please, call us when you (arrive).

I'm going to tell her before she (leave).

I don't know when the party (start).

He'll drive you there whenever you (need).

The moment summer here, the garden will be so beautiful! (be)

I am going to take the exam after I all these books. (study)

He will wait for you until you (be back)

Don't worry! I'll watch you while you in the lake. (swim)


odstranit

Anglická gramatika s přehledy pro samouky je ke stažení zdarma v pdf na Anglická gramatika PDF.

zpět na výběr cvičení