Časové věty

Angličtina: – test 

Gramatická pravidla online a v pdf ke stažení najdete níže.

Anglické časové věty vedlejší vyjadřující budoucnost jsou dvojího druhu - budoucí a předbudoucí.

Budoucí

Jsou uvedeny spojkami jako jsou například after, as soon as, before, till, until, when, whenever, while nebo výrazy jako the minute, the moment a podobně.

V angličtině se neužívá ve větách časových k vyjádření budoucnosti forma budoucího času (will). Slovesa mají tvar přítomného času.

Srovnejte
I'll come back home and I'll do it.
I'll do it when I come back home.

Předbudoucí

Čas předbudoucí se v časových větách rovněž užívá bez will. Má formu předpřítomného času.

Srovnejte
I'll have finished my homework in ten minutes.
Then I'll go out.
After I have finished my homework I'll go out.

Podrobnější přehled s mnoha příklady si můžete zdarma stáhnout jako PDF.