Vyjadřování budoucnosti

Vyjadřování budoucnosti: přítomný čas vs going to - cvičení

Po vyplnění si cvičení zkontrolujte nebo se podívejte na správné odpovědi. Další online testy pro výuku angličtiny a gramatická pravidla s příklady najdete v menu.

Cvičení 1


Doplňte slova v závorkách v nejvhodnějším tvaru.


odstranit


Take an umbrella. It . (rain)

Attention, please! The next race at 9.30. (start)

I to the cinema tonight. I already have a ticket. (go)

Why are you leaving? Are you finished? - No, I am not. But I a rest. (have)

He can give it to her. He her in the afternoon. (go to see)

The flight number BA 308 at 11.15. (leave)

Betty is going to driving lessons. And then she a car. (buy)

I can't eat anything today. I an appointment at the hospital tomorrow. (have)

Fasten your seatbelts, please. The plane in five minutes. (land)

odstranit

Anglická gramatika s přehledy pro samouky je ke stažení zdarma v pdf na Anglická gramatika PDF.

◀ zpět na výběr cvičení