Přítomný čas vs going to - otázky

Přítomný čas a going to - cvičení na otázky

Po vyplnění následujícího cvičení si odpovědi zkontrolujte nebo se podívejte na správná řešení. Další cvičení a gramatická pravidla najdete v menu.

Cvičení 3


Utvořte k větám otázky.

Příklad:Our holidays end next week. - Do your holidays end next week?


odstranit


The students are going to take part in the show. ?

She is giving a concert in Prague in June. ?

They open a new branch in Italy next year. ?

I am going to leave Rome soon. ?

She is not going to help you. ?

The Olympics end next Sunday. ?

We are flying to Alaska this year. ?

odstranit

Anglická gramatika s přehledy pro samouky je ke stažení zdarma v pdf na Anglická gramatika PDF.

◀ zpět na výběr cvičení