Přítomný čas, will, going to

Přítomný čas, will a going to - procvičování

Přítomný čas prostý se užívá pro děje určené časovým harmonogramem: The Olympics start on 10 July.
Přítomný čas průběhový vyjadřuje předem domluvený děj v blízké budoucnosti: I am having an appointment at the dentist's at 10 o'clock.
Will se používá k vyjádření neurčité budoucnosti nebo momentálních rozhodnutí: I'm afraid it will hurt. - Wait a minute. I'll help you.
Going to vyjadřuje předem promyšlené rozhodnutí nebo neodvratnou budoucnost: We are going to get married. - Oh, no! He's going to break it.

Cvičení 1


Nahraďte podtržené tvary vhodnější formou.

Příklad:I hope it rains tomorrow. - will rain


odstranit


I am going to the cinema tonight. - Yes? I am joining you.

Announcement: The new supermarket is going to open on 1 May.

Why are you wearing the swimsuit? - I take a bath.

Can you see the grey sky? It is snowing soon.

I must go now. I play tennis with Greg tonight.

Hurry up. The train is leaving in ten minutes.

Why aren't you learning for the test? You fail tomorrow.

odstranit

Anglická gramatika s přehledy pro samouky je ke stažení zdarma v pdf na Anglická gramatika PDF.

◀ zpět na výběr cvičení