Going to v angličtině

Angličtina: – test 

Gramatická pravidla online a v pdf ke stažení najdete níže.

Přítomné časy - plánovaná budoucnost

Angličtina užívá obě tyto formy k vyjádření naplánované, předem stanovené nebo domluvené činnosti v blízké budoucnosti, přičemž je nutno uvést, kdy tato činnost proběhne.

Přítomný čas prostý má přednost například v úředních sděleních nebo u dějů, které někdo jiný stanovil podle časového rozvrhu.
The new shopping centre opens on Saturday. - Nové obchodní centrum otevírá v sobotu.
The express train from London arrives at 10.25. - Rychlík z Londýna přijíždí v 10.25.

Přítomný průběhový se užívá v případech, kdy jsme děj naplánovali my sami.
I am seeing Jim tonight. - Jdu na návštěvu k Jimovi dnes večer.
We are having a party on Friday. - V pátek máme večírek.

Going to - budoucí záměr

  1. Vyjadřuje v angličtině něčí záměr. Jde vždy o úmysl předem promyšlený a je dost pravděpodobné, že už v tomto směru byly podniknuty nějaké kroky.
    Ted is going to change his job. - Ted se chystá změnit svoje zaměstnání.
    I'm not going to tell you about that. - To nemám v úmyslu ti sdělovat.
  2. Vyjadřuje jistotu mluvčího, že se něco stane. Děj je podle jeho mínění neodvratný.
    Look at that! She is going to fall! - Podívej se na to. Vždyť ona spadne!
    It's so cold. The lake is going to freeze. - Je tak zima. Jezero zamrzne.

Podrobnější přehled s mnoha příklady si můžete zdarma stáhnout jako PDF.