Angličtina: – test 

Přítomné časy

Angličtina užívá obě tyto formy k vyjádření naplánované, předem stanovené nebo domluvené činnosti v blízké budoucnosti, přičemž je nutno uvést, kdy tato činnost proběhne.

Přítomný čas prostý má přednost například v úředních sděleních nebo u dějů, které někdo jiný stanovil podle časového rozvrhu.
The new shopping centre opens on Saturday. - Nové obchodní centrum otevírá v sobotu.
The express train from London arrives at 10.25. - Rychlík z Londýna přijíždí v 10.25.

Přítomný průběhový se užívá v případech, kdy jsme děj naplánovali my sami.
I am seeing Jim tonight. - Jdu na návštěvu k Jimovi dnes večer.
We are having a party on Friday. - V pátek máme večírek.

Going to

 1. Vyjadřuje v angličtině něčí záměr. Jde vždy o úmysl předem promyšlený a je dost pravděpodobné, že už v tomto směru byly podniknuty nějaké kroky.
  Ted is going to change his job. - Ted se chystá změnit svoje zaměstnání.
  I'm not going to tell you about that. - To nemám v úmyslu ti sdělovat.
 2. Vyjadřuje jistotu mluvčího, že se něco stane. Děj je podle jeho mínění neodvratný.
  Look at that! She is going to fall! - Podívej se na to. Vždyť ona spadne!
  It's so cold. The lake is going to freeze. - Je tak zima. Jezero zamrzne.

Will

 1. Vyjadřuje neurčitou budoucnost.
  We will go on holiday in summer. - V létě pojedeme na dovolenou.
  I hope it won't rain tomorrow. - Doufám, že zítra nebude pršet.
 2. Vyjadřuje momentální, předem nepromyšlené rozhodnutí (na rozdíl od going to).
  Do you want to tell her? I will call her. - Chceš jí to říct? Zavolám jí.
  Please, help me. I won't carry it on my own. - Pomoz mi, prosím tě. Neponesu to sám.

 • Gramatická pravidla ke stažení a k tisku najdete zdarma v PDF na stránce Anglická gramatika. Obsahuje pravidla anglické gramatiky s typickými příklady pro začátečníky i pokročilé studenty angličtiny.