Předpřítomný čas v angličtině

Předpřítomný čas - cvičení na otázky

Jak se tvoří otázka?
V předpřítomném čase se otázka tvoří pouhou změnou slovosledu.
The show has ended. - Has the show ended?
V případě záporných otázek (v angličtině obvykle vyjadřují údiv) je slovosled odlišný u plné a zkrácené formy:
He has not done it. - Has he not done it? (Copak on to neudělal?)
I haven't been there. - Haven't you been there? (Copak ty jsi tam nebyl?)

Angličtina: předpřítomný čas - test 1, cvičení 3


Utvořte otázky a užijte slova v závorkách.


odstranit


the letter? (receive) - No, I haven't.

Where so long? (you/be) - At the disco.

the exam? (pass) - Yes, she has.

What with his car? (your brother/do) - He has sold it.

their homework yet? (your classmates/write) - Yes, I think so.


odstranit

Anglická gramatika s přehledy pro samouky je ke stažení zdarma v pdf na Anglická gramatika PDF.

zpět na výběr cvičení