Předpřítomný čas prostý

Předpřítomný čas prostý - cvičení

Jak se tvoří předpřítomný čas?
Předpřítomný čas prostý se tvoří pomocí slovesa have | has + příčestí trpného pravidelných (worked) a nepravidelných sloves (done).
Příklady:
Pravidelná slovesa: I have finished my homework. She has not arrived.
Nepravidelná slovesa: We have seen the film. He has not written the email.

Předpřítomný čas prostý - test 1, cvičení 2


Převeďte věty do předpřítomného času.


odstranit


I did not do it. - I it.

We bought the tickets. - We the tickets.

My girlfriend did not arrive. - My girlfriend .

The team were not successful. - The team successful.

You threw the cap into water. - You the cap into water.

He did not deliver the parcel. - He the parcel.

I cut my finger. - I my finger.


odstranit

Anglická gramatika s přehledy pro samouky je ke stažení zdarma v pdf na Anglická gramatika PDF.

zpět na výběr cvičení