Předbudoucí čas

Předbudoucí čas - cvičení 2 (věty oznamovací)


Přiřaďte k sobě dvojice vět.

Příklad:1 We will have done it
2 We will have been doing it
a until lunch.
b before lunch.
Correct: 1b 2a


odstranit


1 We will have rehearsed the play
2 We will have been rehearsing the play
Correct:
a for two months in September.
b by September.

1 I will have found enough mushrooms
2 I will have been looking for mushrooms
Correct:
a for a couple of hours before lunch.
b before you start cooking.

1 By Friday they will have dug up
2 Until Friday they will have been digging up
Correct:
a the roads in King Street and George Street.
b the roads in our town.

1 When he retires
2 If he finishes his last film
Correct:
a he will have been making films for 30 years.
b he will have made 30 films.

1 In two weeks' time
2 On 30 June
Correct:
a I will have given up smoking.
b I will have been trying to give up smoking for two months.

1 By the end of this season he will have played
2 By the end of this season he will have been playing
Correct:
a for 10 months in this team.
b 50 games in this team.

1 She will have eaten her dinner
2 She will have been eating her dinner
Correct:
a for an hour at 7 o'clock.
b by 7 o'clock.

1 I'll have sent him an e-mail
2 I'll have been sending him e-mails for a couple of days
Correct:
a before I leave the office.
b today.

odstranit

Anglická gramatika s přehledy pro samouky je ke stažení zdarma v pdf na Anglická gramatika PDF.

◀ zpět na výběr cvičení