Čas předbudoucí

Angličtina: Čas předbudoucí prostý a průběhový – test 1, cvičení 3


Utvořte otázky k odpovědím. Užijte slova v závorkách v předbudoucím čase.


odstranit


When you the dinner? (cook)
By 7 o'clock.

How long Sam the book this year? (write)
For three or four years.

How many continents you after your journey to Australia? (visit)
It will be my fifth continent.

When she it? (finish)
Before Friday.

How long you this course this week? (attend)
For six weeks or so.

they the refrigerator before we leave? (deliver)
Yes, by 10 o'clock.

you in this house for a long time before they pull it down? (live)
Yes, for more than ten years.

When Sheila her car? (respray)
By next week, I think.


odstranit

Anglická gramatika s přehledy pro samouky je ke stažení zdarma v pdf na Anglická gramatika PDF.

zpět na výběr cvičení