Předbudoucí čas prostý

Předbudoucí čas prostý - cvičení 2 (vyberte)

Doplňte správný kontext pro předbudoucí čas prostý.


odstranit


We'll have rehearsed the play .

I'll have found enough mushrooms .

By Friday they will have dug up .

If he finishes his last film .

I'll have given up smoking .

By the end of this season Betty will have visited .

She won't have eaten her dinner .

I'll have sent him an email .

Paul will have passed the driving test .

We won't have found the solution .

odstranit

Anglická gramatika s přehledy pro samouky je ke stažení zdarma v pdf na Anglická gramatika PDF.

◀ zpět na výběr cvičení