Čas budoucí prostý a průběhový

Angličtina: – test 

Gramatická pravidla online a v pdf ke stažení najdete níže.

Budoucí čas prostý

 1. Vyjadřuje v angličtině budoucí úmysl. Jde ovšem pouze o obecný záměr, ne o definitivní rozhodnutí nebo přesně naplánovaný děj.
  Just tell me and we will help you. - Jen mi řekni a mi ti pomůžeme.
  We will plant some trees in the corner. - Do rohu nasadíme nějaké stromky.
 2. Vyjadřuje předpoklad mluvčího nebo jeho názor.
  We will find it sooner or later. - Dříve nebo později to najdeme.
  V tomto případě se často užívají slova jako think, hope, suppose, believe, in my opinion a podobně.
  I think she'll be there. - Myslím, že tam bude.
  In my opinion, she won't regret it. - Podle mého názoru toho nebude litovat.
 3. Vyjadřuje okamžité, předem nepromyšlené rozhodnutí něco udělat.
  The baggage is too heavy for you. I'll take it. - Ta zavazadla jsou pro tebe moc těžká. Vezmu je.
  This coat is too big. I'll buy the black one. - Tento kabát je moc velký. Koupím si ten černý.

Budoucí čas průběhový

 1. Vyjadřuje v angličtině děj, který bude probíhat v určitém okamžiku v budoucnosti, přičemž začne před tímto okamžikem a bude pravděpodobně probíhat i po něm.
  Don't call me after lunch. I'll be having a rest. - Po obědě mi nevolej. Budu odpočívat.
  He can't come at 7 o'clock. He'll be driving to Leeds. - Nemůže v sedm hodin přijít. Bude na cestě autem do Leedsu.
 2. Vyjadřuje děj, který nastane, pokud věci půjdou podle předpokladu. Jde o pouhou rutinu, nejde o záměr nebo promyšlený plán.
  In ten years' time people will be using solar energy much more. - Během deseti let budou lidé využívat sluneční energie mnohem více.
  This time next week we'll be lying on the beach. - Příští týden touto dobou už budeme ležet na pláži.

Podrobnější přehled s mnoha příklady si můžete zdarma stáhnout jako PDF.