Nepravidelná slovesa - čas minulý

Minulý čas nepravidelných sloves - cvičení 3

Napište tvary minulého času nepravidelných sloves.


odstranit


become bite

bring burst

catch cost

drink fall

fight forget

get grow

grind hear

hold kneel

lead leap

lie (ležet) mean

pay ride

run sell

shake shine

shut sink

slide stand

swim tear

throw wear

odstranit

Anglická gramatika s přehledy pro samouky je ke stažení zdarma v pdf na Anglická gramatika PDF.

◀ zpět na výběr cvičení