Present perfect simple i continuous – test 1, exercise 2

Rewrite these sentences and use present perfect.


clear


I did not do it. - I it.

We bought the tickets. - We the tickets.

My girlfriend did not arrive. - My girlfriend .

The team were not successful. - The team successful.

You threw the cap into water. - You the cap into water.

He did not deliver the parcel. - He the parcel.

I cut my finger. - I my finger.

Present perfect ćwiczenia: simple i continuous. Samodzielna nauka języka angielskiego jest online za darmo. Są tutaj czasy angielskie, czasowniki modalne i nieregularne, struktury gramatyczne, ich budowa i zastosowanie, testy i ćwiczenia. Gramatyka angielska po prostu dla wszystkich.

clear

⬅ back to all exercises