Future simple i continuous – test 2, exercise 2

Make negative answers.

Example:Will you draw this picture for me? - No, I will not draw this picture for you.


clear


Will the sun rise at seven sharp? - No, the sun at seven sharp .

Will you be sunbathing on your holiday? - No, I on my holiday.

Will you be listening to records in the evening? - No, we to records in the evening.

Will it rain all the summer? - No, it all the summer.

Will you have a cup of coffee? - No, I a cup of coffee.

Will all people be using mobile phones in the near future? - No, they mobile phones in the near future.

Samodzielna nauka języka angielskiego jest online za darmo. Są tutaj czasy angielskie, czasowniki modalne i nieregularne, struktury gramatyczne, ich budowa i zastosowanie, testy i ćwiczenia. Gramatyka angielska po prostu dla wszystkich.

clear

⬅ back to all exercises